Back
Do you need help ? Call us6396062653 , 9058509698

NATIONAL ANTHEM

Jana Gana Mana Adhinayak Jaya he
Bharat Bhagya Vidhata
Punjab, Sindhu, Gujrat, Maratha
Dravide, Utkala, Banga
Vindhata Himachal Yamuna Ganga
Uchhal Jaladhi Taranga
Tava Shubh Naame Jage
Tava Shubh Ashish Manga
Gahe Tava Jaya gatha
Jana Gana Mangla Dayak Jaya He
Bharat Bhgya Vidhata
Jay he ! Jaya he ! Jaya he !
Jaya, Jaya, Jaya, Jaya he.

TARANA

Sare jahan se achchha Hinfudtan Hamara.
Hum bulbulen hai iskee yeh gulsitan hamara.
Parvat who sab se uncha humsaya aasman ka.
Who santri hamara who pasban hamara.
Godi mein khilti hai Jiski hazaron nadiyan.
Gulshan hai Jiske hamse, rashke jine hamara. Mazhab nahin sikhata aapas mein bair rakhna.
Hindi hai hum watan hai Hindustan hamara.